Raport bieżący nr 73 / 2020

Raport bieżący nr 73 / 2020 - 30 grudnia 2020 / 12:31

Udzielenie wyłączności w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r. oraz raportu nr 68/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. informuje, że w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. („Udziały”) podjął decyzję o udzieleniu wyłączności wybranej grupie inwestorów wspólnie składających ofertę. Podmioty otrzymujące wyłączność są uznanymi i doświadczonymi podmiotami prowadzącymi działalność na polskim i europejskim rynku nieruchomościowym bezpośrednio lub w formie inwestycji kapitałowych.

Wyłączność zostaje udzielona do 15 lutego 2021 r.

Budimex dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia przez Strony porozumienia co do nabycia Udziałów do końca okresu udzielonej wyłączności lub wcześniej. Budimex może również przystąpić do ponownej oceny pozostałych ofert złożonych w procesie.

Budimex zaznacza, że proces sprzedaży Udziałów jest nadal na wczesnym etapie, a wynik negocjacji prowadzonych na podstawie udzielonej wyłączności oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Dlatego powyższa decyzja Budimex o udzieleniu wyłączności nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych, o których mowa w raporcie nr 42/2020.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej dotyczącej etapu procesu rozciągniętego w czasie ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex SA, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.