Raport bieżący nr 74 / 2018

Raport bieżący nr 74 / 2018 - 18 grudnia 2018 / 12:06

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. otrzymał oświadczenie pana Fernando Luis Pascual Larragoiti o rezygnacji z dniem 18 grudnia 2018 r. z pełnienia funkcji wiceprezesa Budimeksu SA.

Jako przyczynę rezygnacji Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti podał objęcie nowych obowiązków w Grupie Ferrovial.