Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 - 29 października 2010 / 00:00

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Budimeksu SA – hala w Czyżynach

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2007 z dnia 10 września 2007 r., nr 22/2009 z dnia 10 marca 2009 r. oraz nr 53/2009 z dnia 29 października 2009 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28.10.2010 r. otrzymał informację o wyroku Sądu Najwyższego uwzględniającym skargę kasacyjną Budimeksu SA w sprawie z powództwa spółki Budimex SA przeciwko Gminie Miejskiej Kraków o zapłatę (sygn. akt: III CSK 323/09), w której Budimex SA zaskarżył w części wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie wydany w dniu 24.08.2009 r. (sygn. akt: I ACa 542/09), tj. w zakresie oddalenia powództwa o zapłatę części kwoty głównej w wysokości 13.805.595,69,-zł (część pkt III wyroku) oraz orzeczenia o kosztach postępowania w I i II instancji (część pkt III i IV wyroku). W wyroku tym Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonym przez Budimex SA zakresie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, wraz z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego.
Budimex SA obecnie oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Wyrok Sądu Najwyższego stwarza możliwość odzyskania przez Budimex SA kwoty wyższej niż zasądzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego.