Raport bieżący nr 75 / 2016

Raport bieżący nr 75 / 2016 - 29 listopada 2016 / 13:59

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2016 r. otrzymał informację od CaixaBank SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. oraz nr 88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może składać Bankowi wystawianie gwarancji do 30 listopada 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 102 680 tys. zł