Raport bieżący nr 75 / 2017

Raport bieżący nr 75 / 2017 - 11 października 2017 / 17:16

Wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 3 kwartał 2017 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 3 kwartał 2017 roku wyniósł 142 miliony złotych, co stanowi wzrost o 37 milionów złotych (35%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost skonsolidowanego wyniku netto wynika z poprawy rentowności w segmencie budowlanym oraz wzrostu liczby przekazań notarialnych w segmencie deweloperskim. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.