Raport bieżący nr 75 / 2018

Raport bieżący nr 75 / 2018 - 19 grudnia 2018 / 17:40

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. w związku z rezygnacjami złożonymi z dniem 18 grudnia 2018 r. przez Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco oraz Ignacio Clopes Estela z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej Budimex SA, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., Rada Nadzorcza Budimeksu SA postanowiła dokooptować do składu Rady Juan Ignacio Gaston Najarro oraz Fernando Luis Pascual Larragoiti. Zgodnie ze Statutem Budimeksu SA Rada Nadzorcza Budimeksu SA zdecydowała przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimeksu SA Juan Ignacio Gaston Najarro oraz Fernando Luis Pascual Larragoiti jako członków Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.

Juan Ignacio Gaston Najarro nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Juan Ignacio Gaston Najarro nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Fernando Luis Pascual Larragoiti jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program). Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 – 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a od roku 2008 zarządza krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji. Od 24 kwietnia 2014 do 18 grudnia 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Budimeksu SA

Fernando Luis Pascual Larragoiti nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Fernando Luis Pascual Larragoiti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.