Raport bieżący nr 75 / 2021

Raport bieżący nr 75 / 2021 - 29 września 2021 / 13:14

Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 29 września 2021 r. został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu („Umowa”), o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r., 73/2017 z 6 października 2017 r., 5/2019 z 16 stycznia 2019 r., 60/2019 z 11 września 2019 r., 7/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. oraz 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Na mocy Umowy, Budimex SA może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu środków trwałych do łącznej kwoty 120 milionów złotych („Limit”).

Jednostkowe umowy leasingu mogą być zawierane do 13 czerwca 2023 roku. W ramach przyznanego Limitu, jednostkowe umowy leasingu mogą być również zawierane przez Millennium Leasing Sp. z o.o. i następujące spółki Grupy Budimex: Budimex Kolejnictwo SA – do kwoty 120 milionów złotych i Mostostal Kraków SA – do kwoty 20 milionów złotych.