Raport bieżący nr 76 / 2011

Raport bieżący nr 76 / 2011 - 1 września 2011 / 00:00

Budowa kompleksu biurowego w Warszawie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 01 września 2011 r. ze spółką Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu została podpisana umowa na budowę kompleksu biurowego z zapleczem handlowo – usługowym położonego w Warszawie przy ul. Przyokopowej 85A

 • Wartość kontraktu: 170 000 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po przekazaniu przez zamawiającego placu budowy oraz dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót
 • Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 24 miesiące od przekazania przez zamawiającego placu budowy
 • Okresy gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlano montażowe; 12 miesięcy na prace wykończeniowe, 36 miesięcy na urządzenia i wyposażenie, 10 lat na konstrukcje stalowe, żelbetowe i szczelność dachu
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto
 • Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA