Raport bieżący nr 76 / 2017

Raport bieżący nr 76 / 2017 - 17 października 2017 / 17:56

Wybór oferty Budimeksu przez Horizont Project Development Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 października 2017 roku został poinformowany przez Horizont Project Development Sp. z o.o. o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na prace związane z uszczelnieniem dachu realizowanego przez Horizont Project Development Sp. z o.o. nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu. Wartości oferty to 17 247 343,2 zł netto. Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym od lipca br. wyniosła 127 190 183,74 zł i przekracza próg 111 446 mln złotych. Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa zawarta 8 sierpnia 2017 roku na dostarczenie prefabrykatów żelbetowych pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu.

Warunki umowy o najwyższej wartości:
Wartość kontraktu: 59 863 274,18 zł netto
Termin rozpoczęcia: 28.08.2017 r.
Termin zakończenia: 29.06.2018 r.
Okres gwarancji: 5 lat
Zaliczka: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa pod zaliczkę: 20% wartości kontraktu netto
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Gwarancja o usunięcie wad w celu zwolnienia kaucji gwarancyjnych: 5% wartości netto kontraktu
Kary umowne: brak

Pozostałe umowy:

– zawarta 3 lipca 2017 – Na roboty ziemne i zewnętrzne oraz sieci kanalizacyjne dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu – wartość umowy 26 067 606,36 zł netto.
– zawarta 4 października 2017 – Na pokrycia dachowe oraz okładziny elewacji obiektów realizowanych w ramach budowy nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu – wartość umowy 24 011 960 zł netto.