Raport bieżący nr 77 / 2010

Raport bieżący nr 77 / 2010 - 4 listopada 2010 / 00:00

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 listopada 2010 r. wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

1. 29 października 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 1.900 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 104,02 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 197.635,42 złotych.