Raport bieżący nr 78 / 2011

Raport bieżący nr 78 / 2011 - 5 września 2011 / 00:00

Budowa Centrum Handlowego FACTORY Annopol – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 05 września 2011 r. została podpisana umowa z Neinver Annopol Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na wybudowanie Centrum Handlowego FACTORY Annopol.

 • Wartość kontraktu: 61 600 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po powiadomieniu przez inwestora o dacie rozpoczęcia robót
 • Termin zakończenia robót: 354 dni od daty rozpoczęcia robót
 • Okresy gwarancji:
  • 3 lata – na sprzęt mechaniczny (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymania)
  • 5 lat – gwarancja podstawowa na roboty
  • 10 lat – na dach, konstrukcje stalowe i izolacje
  • 20 lat – na konstrukcje żelbetowe
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% wartości kontraktu netto
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury inwestorowi
  • Kaucja gwarancyjna: 10% wartości kontraktu netto
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto
 • Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość kar

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.