Raport bieżący nr 78 / 2015

Raport bieżący nr 78 / 2015 - 29 października 2015 / 00:00

Uprawomocnienie się decyzji o zmianie upadłości układowej PNI sp. z o.o. na upadłość likwidacyjną

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 73/2011 z dnia 04.08.2011, nr 85/2011 z dnia 14.10.2011, nr 88/2011 z dnia 07.11.2011, nr 90/2011 z dnia 16.11.2011, nr 35/2012 z dnia 27.06.2012, nr 48/2012 z dnia 24.08.2012, nr 49/2012 z dnia 24.08.2012, nr 58/2012 z dnia 13.09.2012, nr 77/2012 z dnia 04.12.2012 oraz nr 32/2015 z dnia 29.05.2015 dotyczących postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Upadły”) – spółki w 100 % pośrednio zależnej od Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 29 października 2015 r. pozyskał informację, że w dniu 28 października 2015 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 27 maja 2015 r., o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Upadłego stało się ostateczne.

Powyższa okoliczność nie będzie miała żadnego wpływu zarówno na sprawozdanie finansowe Budimex SA, jak również na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex.