Raport bieżący nr 79 / 2010

Raport bieżący nr 79 / 2010 - 30 listopada 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bankiem SA

Nawiązując do raportu 6/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 listopada 2010 r. otrzymał informację od Kredyt Banku SA o podpisaniu Aneksu nr 13 z dnia 26 listopada 2010 r. do Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej nr 48/2000/LG/Z/W3 z dnia 13 listopada 2000 r., zawartej przez Budimex SA i Kredyt Bank SA.

Na mocy Aneksu przedłużono do 30 czerwca 2011 roku termin, do którego Budimex SA może składać w Banku zlecenia wystawiania gwarancji bankowych.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA