Raport bieżący nr 79 / 2013

Raport bieżący nr 79 / 2013 - 23 grudnia 2013 / 00:00

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2013 r. otrzymał oświadczenie pana Tomasza Sielickiego o rezygnacji z dniem 7 stycznia 2014 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA. Pan Tomasz Sielicki nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.