Raport bieżący nr 80 / 2011

Raport bieżący nr 80 / 2011 - 26 września 2011 / 00:00

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – aneks do umowy warunkowej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2010 z dnia 25 marca 2010 r., 59/2010 z dnia 23 lipca 2010 r., 42/2011 z dnia 20 maja 2011 r., 59/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. oraz 70/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 września 2011 r. został poinformowany o podpisaniu w dniu 23 września 2011 r. aneksu do umowy z Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie na wybudowanie zespołu biurowego Libra Business Centre ETAP II.

Na mocy aneksu strony określiły, że do dnia 7 października 2011 r. uzgodnią nowy termin wejścia umowy w życie oraz inne warunki wynikające ze zmiany terminu wobec nie ziszczenia się w uprzednio przewidzianym terminie warunku polegającego na złożeniu przez inwestora oświadczenia banku na potwierdzenie posiadanego przez inwestora zabezpieczenia finansowania. Tym samym umowa nie wejdzie w życie przed października 2011 r.
W pozostałym zakresie brzmienie umowy pozostaje niezmienione.