Raport bieżący nr 81 / 2017

Raport bieżący nr 81 / 2017 - 17 listopada 2017 / 14:49

Wybór oferty Budimeksu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2017 roku został poinformowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA (Budimex SA 95% udziału w konsorcjum/ Ferrovial Agroman SA 5% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Wartość kontraktu: 734.850.242,28 zł netto

Termin rozpoczęcia: w ciągu 180 dni od otrzymania Listu Akceptacyjnego

Termin zakończenia: w ciągu 740 dni od daty rozpoczęcia prac

Okres gwarancji: 365 dni

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu płatne jednorazowo w walutach, w jakich płatna jest Zaakceptowana Kwota Kontraktu, oraz według udziału tych walut.

Warunki płatności: W ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rozliczenia i dokumentów towarzyszących bądź też gdy pożyczka lub kredyt z Banku są zawieszone kwotę wykazaną w rozliczeniu przekazanym przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od przekazania takiego rozliczenia. Kwotę potwierdzoną w ostatecznym ŚP w ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: Kary umowne nie odbiegają od poziomu rynkowego

Kary płacone przez Zamawiającego: brak

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartości oferty przekracza próg 111 446 tys. złotych.