Raport bieżący nr 82 / 2015

Raport bieżący nr 82 / 2015 - 9 grudnia 2015 / 00:00

Budowa osiedla ESPACE w Warszawie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2015 r. została podpisana umowa z Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego „ESPACE” (Budynki C i D) w Warszawie Wilanowie u zbiegu Osi Królewskiej oraz Al. Rzeczpospolitej.

 • Wartość umowy: 64 500 000 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 09.12.2015.
 • Termin zakończenia robót: 30.10.2017.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia netto.
 • Maksymalna wysokość kar umownych: 10% wynagrodzenia netto (za wyjątkiem kary umownej naliczonej z tytułu rozwiązania umowy, która wynosi 10% wynagrodzenia netto).
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.