Raport bieżący nr 82 / 2021

Raport bieżący nr 82 / 2021 - 6 grudnia 2021 / 17:31

Wniosek Członka Zarządu Budimex S.A. o jego odwołanie ze składu Zarządu

Zarząd Budimex S.A. informuje, że Pan Cezary Mączka – Członek Zarządu Budimex S.A. złożył wniosek o jego odwołanie ze składu Zarządu z dniem 31 grudnia 2021 r. Jako powód złożenia ww. wniosku wskazał zamiar kontynuowania kariery zawodowej na rynkach zagranicznych. Zarząd Budimex S.A. wyjaśnia, iż najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Budimex S.A. planowane jest na dzień 09 grudnia 2021 r.