Raport bieżący nr 83 / 2021

Raport bieżący nr 83 / 2021 - 9 grudnia 2021 / 14:47

Odwołanie Członka Zarządu Budimex S.A.

<p>Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 82/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. informuje, że Rada Nadzorcza Budimex S.A. zgodnie z wnioskiem Pana Cezarego Mączki, o którym mowa w ww. raporcie, odwołała go ze składu Zarządu z dniem 31 grudnia 2021 r.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Dzień 31 grudnia 2021 r. będzie ostatnim dniem pełnienia przez Pana Cezarego Mączkę funkcji członka Zarządu.</p>