Raport bieżący nr 85 / 2011

Raport bieżący nr 85 / 2011 - 14 października 2011 / 00:00

Umowa nabycia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. - aneks do umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2011 z dnia 4 sierpnia br. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 14 października 2011 roku spółka podpisała z PKP SA aneks do Umowy Nabycia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., na mocy którego wydłużono termin na przeprowadzenie due diligence o 21 dni, tj. do dnia 7 listopada br. w celu umożliwienia dokończenia badania spółki PNI i wydłużono czas na sfinalizowanie transakcji zakupu PNI do dnia 21 grudnia bieżącego roku.