Raport bieżący nr 85 / 2015

Raport bieżący nr 85 / 2015 - 16 grudnia 2015 / 00:00

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała z dniem 16 grudnia 2015 r. na okres VIII wspólnej kadencji na stanowisko członka Zarządu spółki, dyrektora Pionu Zarządzania Kadrami pana Cezarego Mączkę. Kadencja upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2016.

Cezary Mączka jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990). Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002) i aplikację prokuratorską.

W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real).

W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE. Na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego.

1 grudnia 2015 r. objął stanowisko dyrektora Pionu Zarządzania Kadrami w Budimeksie SA.

Cezary Mączka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Cezary Mączka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.