Raport bieżący nr 85 / 2021

Raport bieżący nr 85 / 2021 - 14 grudnia 2021 / 18:01

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – unieważnienie czynności wyboru oferty

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2021 z dnia 23.09.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 78/2021 z dnia 16.11.2021 r. Zarząd Budimeksu S.A. informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w raporcie bieżącym nr 78/2021 z dnia 16.11.2021 r. w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25.