Raport bieżący nr 86 / 2017

Raport bieżący nr 86 / 2017 - 7 grudnia 2017 / 13:55

Podpisanie aneksu o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 grudnia br. otrzymał informację od Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawniej: Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce) o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku, w komunikacie nr 44/2015 z 14 lipca 2015 roku, w komunikacie 46/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz w komunikacie nr 48/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 30 listopada 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza próg 111.446 tys. zł