Raport bieżący nr 86 / 2021

Raport bieżący nr 86 / 2021 - 15 grudnia 2021 / 17:45

Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – unieważnienie czynności wyboru

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2021 z dnia 28.10.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 80/2021 z dnia 19.11.2021 r. Zarząd Budimeksu S.A. informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w raporcie bieżącym nr 80/2021 z dnia 19.11.2021 r. Zamawiający poinformował o przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Powyższa informacja nie ma wpływu na bieżące wyniki Spółki.