Raport bieżący nr 87 / 2011

Raport bieżący nr 87 / 2011 - 2 listopada 2011 / 00:00

Budowa fabryki wież wiatrowych – niespełnienie się warunków zawieszających wejście w życie umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2011 z dnia 06 października Zarząd Budimeksu SA informuje, że do dnia 31 października 2011 r. nie spełniły się warunki zawieszające wejście w życie umowy, o zawarciu której informował wspomniany raport bieżących nr 83/2011, polegające na zapłacie przez zamawiającego zaliczki, przedłożenia przez zamawiającego oświadczenia z banku dotyczącego uzyskania kredytu i spełnienia warunków wypłaty kredytu oraz przedłożenia przez zamawiającego podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Niemniej strony są w trakcie negocjacji. Ich wynik zostanie zawarty w następnym raporcie bieżącym dotyczącym tej umowy.