Raport bieżący nr 87 / 2014

Raport bieżący nr 87 / 2014 - 5 listopada 2014 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR WARTA SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 listopada 2014 r. spółka została poinformowana o podpisaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do dnia 9 czerwca 2015 r.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA