Raport bieżący nr 87 / 2021

Raport bieżący nr 87 / 2021 - 17 grudnia 2021 / 13:18

Nabycie i zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2021 roku Spółka została powiadomiona o transakcjach:

– nabycia 159 akcji Spółki o łącznej wartości 37.088 zł przez Prezesa Zarządu Spółki, pana Artura Popko;

– zbycia 159 akcji Spółki o łącznej wartości 37.252,50 zł przez Prezesa Zarządu Spółki, pana Artura Popko.

Treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

/repository/relation/biezace/87_2021/Artur_Popko_nabycie_i_zbycie_akcji_Budimex_S.A._zawiadomienie_w_trybie_art._19_MAR.pdf