Raport bieżący nr 89 / 2021

Raport bieżący nr 89 / 2021 - 30 grudnia 2021 / 12:12

Podpisanie porozumienia w przedmiocie wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2021 informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 r. zawarł z FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”) porozumienie na mocy którego wyłączność negocjacyjna w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 7MW, została przedłużona do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia Projektu będzie stanowiła wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy.