Raport bieżący nr 9 / 2010

Raport bieżący nr 9 / 2010 - 10 lutego 2010 / 00:00

Powzięcie informacji o przekroczeniu przez OFE PZU „Złota Jesień” 5% ogólnej liczby głosów na WZ Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 10 lutego 2010 roku otrzymał od PTE PZU SA zawiadomienie, w którym PTE PZU SA występujące w imieniu OFE PZU „Złota Jesień” (Fundusz) informuje, że w wyniku nabycia w dniu 3 lutego 2010 r. akcji spółki Budimex SA na GPW w Warszawie ilość akcji posiadana przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZ Budimeksu SA. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1.273.730 akcji, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale zakładowym Budimeksu SA i przekładało się na 1.273.730 posiadanych głosów oraz 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału OFE PZU „Złota Jesień” posiada 1.444.895 akcji, co stanowi 5,66% udziału w kapitale zakładowym Budimeksu SA i przekłada się na 1.444.895 posiadanych głosów oraz 5,66% udziału w ogólnej liczbie głosów.