Raport bieżący nr 9 / 2012

Raport bieżący nr 9 / 2012 - 1 lutego 2012 / 00:00

Aneks do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 01 lutego 2012 r. spółka podpisała z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie aneks do umowy dotyczącej współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 01/2011 oraz nr 19/2011.

Na mocy Aneksu:
uzgodniono, że łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 130.000.000,- złotych.

Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.