Raport bieżący nr 90 / 2011

Raport bieżący nr 90 / 2011 - 16 listopada 2011 / 00:00

Nabycie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. - dokonanie zapłaty

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 73/2011 z dnia 4.08.2011 r., 85/2011 z dnia 14.10.2011 r. oraz 88/2011 z dnia 07.11.2011 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że ziściły się warunki opisane w ww. raportach polegające na uzyskaniu wymaganych prawem zgód – Ministra Infrastruktury na rozporządzanie przez PKP SA udziałami PNI Sp. z o.o., Prezesa UOKiK na koncentrację oraz wyrażeniu zgody na transakcję przez Radę Nadzorczą PKP i Zgromadzenie Wspólników PNI Sp. z o.o. W konsekwencji w dniu 16 listopada 2011 roku została dokonana zapłata w kwocie 225 016 573,00 zł za 100% udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Z chwilą uznania konta bankowego PKP SA Budimex SA stanie się właścicielem PNI. W roku 2011 Budimex SA skonsoliduje wyniki finansowe PNI od dnia nabycia do 31. 12. 2011 r. oraz cały portfel zamówień PNI na dzień nabycia.