Raport bieżący nr 90 / 2015

Raport bieżący nr 90 / 2015 - 29 grudnia 2015 / 00:00

Rozbudowa galerii handlowej we Wrocławiu – wejście w życie umowy warunkowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 z dnia 06.10.2015 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2015 r. został podpisany ze spółką Womak OMEGA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu aneks do umowy na rozbudowę obiektu handlowo-usługowego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Aneks uchyla warunki zawieszające wejście umowy w życie.

Tym samym umowa wchodzi w życie.

Pozostałe istotne warunki umowy nie zmieniają się.