Raport bieżący nr 91 / 2011

Raport bieżący nr 91 / 2011 - 16 listopada 2011 / 00:00

Nabycie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. - potwierdzenie dokonania zapłaty

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2011 z dnia 16.11.2011 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że do spółki wpłynęło zawiadomienie z Polskich Kolei Państwowych SA o uznaniu w dniu 16 listopada 2011 r. rachunku bankowego PKP SA pełną kwotą ceny zakupu udziałów w wysokości 225 016 573,00 (dwieście dwadzieścia pięć milionów szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) złote. W związku z powyższym wszystkie prawa i obowiązki związane z własnością 357 737 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) udziałów PKP SA w spółce Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy zostają przeniesione – z dniem 16 listopada 2011 r. – na spółkę Budimex SA. (Dzień Zamknięcia Sprzedaży)