Raport bieżący nr 92 / 2011

Raport bieżący nr 92 / 2011 - 21 listopada 2011 / 00:00

Porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie zostało podpisane porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania umowy o wykup wierzytelności bez prawa regresu, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Strony zgodnie postanowiły rozwiązać umowę z dniem podpisania porozumienia (21.11.2011 r.). Rozwiązanie umowy nie niesie ze sobą żadnych skutków finansowych dla Budimeksu SA.

Wartość umowy w dniu rozwiązania przekraczała 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.