Raport bieżący nr 93 / 2011

Raport bieżący nr 93 / 2011 - 2 grudnia 2011 / 00:00

Zbycie akcji Budimeksu SA przez członka Zarządu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 r. wpłynęła do spółki informacja o zbyciu akcji Budimeksu SA przez członka Zarządu Budimeksu SA.

Szczegóły dotyczące transakcji:
2 grudnia 2011 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 3 500 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 73,50 zł za jedną akcję.