Raport bieżący nr 98 / 2014

Raport bieżący nr 98 / 2014 - 11 grudnia 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR Allianz Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 11.12.2014 r. otrzymał informację o podpisaniu przez TUiR Allianz Polska SA aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 8 października 2007 r.
Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30 listopada 2015 r. i podwyższono linię gwarancyjną do kwoty 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).
Pozostałe, istotne warunki umowy nie zmieniają się. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.