Raport bieżący nr 99 / 2014

Raport bieżący nr 99 / 2014 - 12 grudnia 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2014 roku otrzymał informację od banku Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do Umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 77/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności kredytu do dnia 9 marca 2015 roku oraz zmieniono formę kredytu z przyrzeczonego na nieprzyrzeczony.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.