Raporty bieżące

22 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 34 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – kompleks mieszkaniowy Arboretum w Łodzi
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa ze spółką celową Kraków Developement II Sp. z o.o. należącą do Hines Polska Sp.…
Zobacz raport

22 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 35 / 2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA
Materiały związane z ZWZ Zarząd Budimex S.A. informuje, iż zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 19 maja 2010 r. o godz. 10.00 w…
Zobacz raport

22 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 36 / 2010

Stanowisko Zarządu Budimeksu SA odnośnie planowanego połączenia Budimeksu SA ze Spółką „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 08 marca 2010 r. oraz w związku z przyjętym w dniu 09 marca 2010 r. planem połączenia Budimex S.A.…
Zobacz raport

21 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 33 / 2010

Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z BZWBK
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 roku otrzymał od Banku Zachodniego WBK („Bank”) aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której…
Zobacz raport

16 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 32 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa z Politechniką Poznańską na wybudowanie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej. Wartość kontraktu:…
Zobacz raport

6 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 30 / 2010

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Calyon SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 6 kwietnia 2010 roku otrzymał informację od Banku Calyon SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do Umowy Kredytowej, o zawarciu…
Zobacz raport

2 kwietnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 29 / 2010

II zawiadomienie o zamiarze połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. o.o.
Na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Budimex S.A. zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Budimex S.A. z „Budimex Auto – Park” Sp. z…
Zobacz raport

31 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 28 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Obwodnica Nowogardu
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 marca 2010 roku została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowa na „Budowę obwodnicy m.…
Zobacz raport

26 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 27 / 2010

Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – A4 Dębica Pustynia – Rzeszów Zachodni
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 marca 2010 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informację o wyborze oferty Budimeksu, jako…
Zobacz raport

25 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 26 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – budowa zespołu biurowego Libra Business Center
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. zostały podpisane dwie umowy z Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie na wybudowanie Zespołu…
Zobacz raport

24 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 25 / 2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą…
Zobacz raport

22 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 24 / 2010

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2009 rok
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2010 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,80 zł.…
Zobacz raport

18 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 23 / 2010

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Budimex SA i Budimex Auto – Park Sp. z o.o.
Na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Budimex S.A. zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Budimex S.A. z „Budimex Auto – Park” Sp. z…
Zobacz raport

12 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 21 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Rozbudowa węzła Karczemki w Gdańsku
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 11 lutego 2010 roku została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na roboty budowlane: Rozbudowa…
Zobacz raport

12 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 22 / 2010

Podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 marca r. otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA podpisany Aneks nr 4 z dnia 11 marca 2010 roku do Umowy…
Zobacz raport

9 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 19 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Centrum Konferencyjno - Hotelowe
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 marca 2010 r. Budimex SA podpisał z prywatnym inwestorem krajowym umowę na wybudowanie Centrum Konferencyjno – Hotelowego. Inwestor nie jest…
Zobacz raport

9 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 20 / 2010

Uzgodnienie planu połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, iż dnia 9 marca 2010 r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Budimeksu…
Zobacz raport

8 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 18 / 2010

Zamiar połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o.
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 marca 2010 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o. Połączenie Spółek…
Zobacz raport

2 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 16 / 2010

Nowy kontrakt Budimeksu SA – dworzec PKP we Wrocławiu
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2010 roku konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Polskimi Kolejami Państwowymi SA z…
Zobacz raport

2 marca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 17 / 2010

Podpisanie umowy na gwarancje bankowe z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2010 r. otrzymał od Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisaną umowę dotyczącą gwarancji bankowych. Na mocy umowy, Budimex…
Zobacz raport

Budimex