Zarząd - Anna Karyś Sosińska

Anna Karyś Sosińska

Członek Zarządu Budimeksu SA,

Anna Karyś-Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla.  Z Grupą Budimex związana od 2002 roku. W latach 2002-2005 odpowiadała za szkolenia i rozwój pracowników. W latach 2005 – 2007 była Koordynatorem Personalnym w Budownictwie Kubaturowym. W latach 2007 – 2015 odpowiadała jako Kierownik ds. Personalnych za Budownictwo Infrastrukturalne. W latach 2016 – 2019 pełniła funkcję  Dyrektora ds. Personalnych w Budownictwie Infrastrukturalnym i Kolejowym. W latach 2020 – 2021 pełniła rolę Dyrektora Personalnego Obszaru Centrali Budimex i Budimex Nieruchomości. W każdym z powierzonych obszarów opowiadała za tworzenie procesów HR oraz wdrażanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy. W ramach swojej funkcji była odpowiedzialna za wspieranie menedżerów w procesach zmian organizacyjnych, zwiększanie ich efektywności biznesowej oraz budowanie i rozwój podległych zespołów. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Anna Karyś-Sosińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.