Zarząd - Cezary Łysenko

Cezary Łysenko

Członek Zarządu Budimeksu SA,

Cezary Łysenko uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa w roku 1996 na Politechnice Białostockiej. Po studiach zaczął prace w łomżyńskiej firmie wykonawczej. Ma w swojej praktyce blisko dwuletnią pracę w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Miasta, gdzie był odpowiedzialny za inżynierię ruchu i zarządzanie drogami. W roku 1999 dołączył do zespołu konsultantów nadzorujących realizację kontraktów na drogach krajowych i wojewódzkich. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń uzyskał w roku 2002, co po funkcji inspektora ds. rozliczeń umożliwiło mu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W roku 2012 został powołany na stanowisko dyrektora rejonu odpowiedzialnego za biznes w województwach: podlaskim i lubelskim. W roku 2019 objął funkcję dyrektora oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych.  W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Cezary Łysenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.