Zarząd - Jacek Daniewski

Jacek Daniewski

Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego

Ukończył Uniwersytet Warszawski. W 1978 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie.

W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny.

W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych.

Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Budimeksie Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, w okresie od 1996 roku do dnia przekształceń strukturalnych w grupie kapitałowej Budimex, pełnił funkcję koordynatora zespołu radców prawnych w Budimeksie Dromeksie.

W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego.

W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA.