Rada nadzorcza - Janusz Dedo

Janusz Dedo

Członek Rady

Janusz Dedo jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendysta rządu amerykańskiego na Uniwersytecie w Minnesocie. Karierę zawodową rozpoczynał w Instytucie Gospodarki Światowej, gdzie zajmował się oceną sytuacji na Światowych rynkach surowcowych. W latach 1986-1987 był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w Biurze Współpracy z Bankiem Światowym. Później pełnił kierownicze funkcje w bankach komercyjnych, jak również w firmie konsultingowej. W latach 1998-2004, był wiceprezesem zarządu Banku PEKAO S.A. odpowiedzialnym za pion bankowości detalicznej, a następnie prezesem Banku PEKAO Ukraina Ltd., którą to funkcję pełnił do lipca 2006 roku. Następnie przez dziewięć lat sprawował funkcję prezesa Zarządu banku HSBC Polska. Przez wiele lat zasiadał w regionalnych i globalnych strukturach zarządczych organizacji MasterCard oraz w radach nadzorczych w kraju i zagranicą. Pan Janusz Dedo pełnił funkcję członka Rady Związku Banków Polskich, jak również funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Janusz Dedo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Dedo jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.