Poszerzenie składu Zarządu Budimex SA

Poszerzenie składu Zarządu Budimex SA

W dniu 14.12 Rada Nadzorcza Budimex powołała trzech nowych członków Zarządu poszerzając obecny ‎czteroosobowy skład Zarządu.‎ Do nowej funkcji zostali powołani z dniem 1.01.2023 r: Anna ‎Karyś – ‎Sosińska, Maciej Olek i Cezary Łysenko. …