Raporty bieżące

7 maja 2024 / 16:50

Raport bieżący nr 39/2024

PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK ‎NR 3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM ‎– oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 07.05.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu…
Zobacz raport

22 kwietnia 2024 / 13:23

Raport bieżący nr 38/2024_K

Projekty uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 23.05.2024 r.‎
W nawiązaniu do raportu nr 37/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne…
Zobacz raport

22 kwietnia 2024 / 12:32

Raport bieżący nr 37/2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII…
Zobacz raport

10 kwietnia 2024 / 10:35

Raport bieżący nr 36/2024

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze wraz z elektryfikacją” – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku Zamawiający tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisał z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm w składzie: Budimex S.A.…
Zobacz raport

9 kwietnia 2024 / 15:49

Raport bieżący nr 35/2024

Powołanie Zarządu Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 09 kwietnia br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała na okres wspólnej XI kadencji…
Zobacz raport

9 kwietnia 2024 / 15:25

Raport bieżący nr 34/2024

Powołanie Prezesa Zarządu Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 09 kwietnia br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Pana Artura Popko do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA na…
Zobacz raport

9 kwietnia 2024 / 13:24

Raport bieżący nr 33/2024

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Ernst & Young Audyt Polska Spółka…
Zobacz raport

9 kwietnia 2024 / 08:46

Raport bieżący nr 32/2024

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2023‎
Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 16/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2024 roku podjęcie decyzji o…
Zobacz raport

5 kwietnia 2024 / 16:58

Raport bieżący nr 31/2024

„D11 1109 Trutnov – granica państwowa CZ/PL” (D11 1109 TRUTNOV - STÁTNÍ HRANICE ČR/PR) – unieważnienie wyboru oferty Budimex S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., Zarząd Budimeksu S.A. informuje o powzięciu informacji wraz z uzasadnieniem o unieważnieniu czynności, o której…
Zobacz raport

5 kwietnia 2024 / 16:42

Raport bieżący nr 30/2024

Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu - wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 05-04-2024 roku Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Budowa i przebudowa…
Zobacz raport

5 kwietnia 2024 / 14:14

Raport bieżący nr 29/2024

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza dł. ok. 5,25 km - oferta Konsorcjum oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 05.04.2024r. Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Partner Konsorcjum, udział 50%), Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. (Partner Konsorcjum, udział 5%) oraz Gulermak…
Zobacz raport

28 marca 2024 / 16:08

Raport bieżący nr 28/2024

‎„Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 wraz z nowym przebiegiem ‎DK-46 w Częstochowie” – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.03.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie a Budimeksem S.A. w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa węzła drogowego…
Zobacz raport

25 marca 2024 / 12:50

Raport bieżący nr 27/2024

„Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj” - oferta Konsorcjum oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 25.03.2024r. Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Roverpol Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Rover Maritime S.L. (Partner…
Zobacz raport

13 marca 2024 / 11:51

Raport bieżący nr 26/2024

BUDOWA DROGI S10 SZCZECIN – PIŁA NA ODCINKU KONIEC OBWODNICY STARGARDU – POCZĄTEK OBWODNICY PIŁY (Z WĘZŁEM „KOSZYCE”) Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WAŁCZ, ODCINEK 6: WĘZEŁ ŁOWICZ WAŁECKI (Z WĘZŁEM)-WĘZEŁ PIECNIK (BEZ WĘZŁA) – wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 13.03.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi…
Zobacz raport

13 marca 2024 / 11:40

Raport bieżący nr 25/2024

BUDOWA DROGI S10 SZCZECIN – PIŁA NA ODCINKU KONIEC OBWODNICY STARGARDU – POCZĄTEK OBWODNICY PIŁY (Z WĘZŁEM „KOSZYCE”) Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WAŁCZ, ODCINEK 7: PIECNIK (Z WĘZŁEM) – WAŁCZ ZACHÓD (BEZ WĘZŁA) – wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 13.03.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi…
Zobacz raport

13 marca 2024 / 11:21

Raport bieżący nr 24/2024

BUDOWA DROGI S10 SZCZECIN – PIŁA NA ODCINKU KONIEC OBWODNICY STARGARDU – POCZĄTEK OBWODNICY PIŁY (Z WĘZŁEM „KOSZYCE”) Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WAŁCZ, ODCINEK 8: WAŁCZ WĘZEŁ „WITANKOWO” (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ „PIŁA PÓŁNOC” - wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 13.03.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi…
Zobacz raport

13 marca 2024 / 10:56

Raport bieżący nr 23/2024

„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł „Stargard Wschód” /bez węzła/ - węzeł Suchań” /bez węzła/” - wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 13 marca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako…
Zobacz raport

13 marca 2024 / 10:34

Raport bieżący nr 22/2024

„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)”- wybór oferty Budimex S.A.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 13 marca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako…
Zobacz raport

12 marca 2024 / 12:22

Raport bieżący nr 21/2024

Budowa drogi „D35 Džbánov - Litomyšl” – wejście w życie umowy
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.03.2024 r. powziął informację o opublikowaniu przez Zamawiającego Ředitelství silnic a dálnic s.p. z siedzibą w Pradze, w czeskim rejestrze umów,…
Zobacz raport

12 marca 2024 / 08:34

Raport bieżący nr 20/2024

Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 11-03-2024 r. Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym…
Zobacz raport

Budimex