Raporty bieżące

22 maja 2023 / 15:33

Raport bieżący nr 36/2023

Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ‎Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 r.:‎ ‎1. DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul.…
Zobacz raport

18 maja 2023 / 15:48

Raport bieżący nr 35/2023

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 ‎maja 2023 r.‎
Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących ‎przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się ‎‎18 maja 2023 roku:‎ Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…
Zobacz raport

18 maja 2023 / 12:20

Raport bieżący nr 34/2023

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty ‎dywidendy za 2022 r.‎
Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. (dalej ‎‎„ZWZ”) w dniu 18 maja 2023 r. podjęło Uchwałę Nr 462 o wypłacie dywidendy za 2022 ‎rok…
Zobacz raport

17 maja 2023 / 12:20

Raport bieżący nr 33/2023

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy ‎Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 17 maja 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Miastem Rybnik na Budowę Regionalnej ‎Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej…
Zobacz raport

16 maja 2023 / 17:03

Raport bieżący nr 32/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ‎ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego ‎systemu…
Zobacz raport

11 maja 2023 / 16:13

Raport bieżący nr 31/2023

Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 11.05.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy ‎Budimexem S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ‎na „Rozbiórkę, przebudowę, ‎rozbudowę i budowę obiektu budowlanego pn.:…
Zobacz raport

28 kwietnia 2023 / 15:32

Raport bieżący nr 30/2023

‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń ‎na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” – wybór oferty Budimex SA
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że  28.04.2023 roku  Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrał ofertę ‎Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie…
Zobacz raport

28 kwietnia 2023 / 09:33

Raport bieżący nr 29/2023

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy ‎Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku - wybór oferty Budimex SA
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 28 kwietnia 2023 roku Miasto Rybnik wybrało ofertę ‎Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Budowę Regionalnej ‎Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie…
Zobacz raport

21 kwietnia 2023 / 17:05

Raport bieżący nr 28/2023

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pan Dariusz Blocher w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2023…
Zobacz raport

20 kwietnia 2023 / 12:22

Raport bieżący nr 27/2023

Projekty uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 18.05.2023 r.
W nawiązaniu do raportu nr 26/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na…
Zobacz raport

20 kwietnia 2023 / 12:19

Raport bieżący nr 26/2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, ‎spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. ‎Warszawy w Warszawie, XIII…
Zobacz raport

18 kwietnia 2023 / 15:24

Raport bieżący nr 25/2023

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego
Nawiązując do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za I kwartał…
Zobacz raport

14 kwietnia 2023 / 08:46

Raport bieżący nr 24/2023

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2023 roku
Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2023 ‎roku wyniósł 110 milionów złotych, co stanowi wzrost o 50 milionów złotych (85%)…
Zobacz raport

13 kwietnia 2023 / 12:33

Raport bieżący nr 23/2023

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 – podpisanie umowy
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 13.04.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: „Przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 928 na…
Zobacz raport

31 marca 2023 / 13:15

Raport bieżący nr 22/2023

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 31.03.2023 roku Miasto Rybnik poinformowało Spółkę o tym, że oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz…
Zobacz raport

30 marca 2023 / 16:25

Raport bieżący nr 21/2023

Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” - podpisanie aneksu nr 5 do umowy
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu Aneksu nr 5 do Umowy zawartej…
Zobacz raport

30 marca 2023 / 14:40

Raport bieżący nr 20/2023

Odwołanie Członka Zarządu Budimex S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. odwołała z dniem 30 ‎marca 2023 r. Pana Artura Pielecha ze składu Zarządu Budimex S.A. Równocześnie Rada ‎Nadzorcza FBSerwis…
Zobacz raport

30 marca 2023 / 14:39

Raport bieżący nr 19/2023

Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.‎
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. działając na podstawie ‎statutu Spółki, ze względu na złożenie przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z ‎członkostwa w Radzie…
Zobacz raport

30 marca 2023 / 09:27

Raport bieżący nr 18/2023

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2022‎
Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. ‎informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w ‎‎2023 roku podjęcie decyzji o…
Zobacz raport

21 marca 2023 / 16:00

Raport bieżący nr 17/2023

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z ‎DK 1 – wybór oferty Budimex S.A.‎
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. Zamawiający – Zarząd Dróg ‎Wojewódzkich w Katowicach wybrał ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w ‎postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego…
Zobacz raport

Budimex