Raporty bieżące

18 stycznia 2023 / 13:51

Raport bieżący nr 5/2023

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2023 roku Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca ‎‎2018 roku w sprawie…
Zobacz raport

17 stycznia 2023 / 18:27

Raport bieżący nr 4/2023

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”– wybór oferty Budimex S.A. Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 stycznia 2023 r. Miasto…
Zobacz raport

9 stycznia 2023 / 17:37

Raport bieżący nr 3/2023

Przekroczenie progu w znacznych pakietach akcji – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie (korekta zawiadomienia) Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy…
Zobacz raport

5 stycznia 2023 / 14:18

Raport bieżący nr 2 / 2023

Przekroczenie progu w znacznych pakietach akcji – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia…
Zobacz raport

3 stycznia 2023 / 15:21

Raport bieżący nr 1/2023

”Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą ‎towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”  – podpisanie umowy Zarząd Budimeksu S.A. informuje,…
Zobacz raport

15 grudnia 2022 / 12:47

Raport bieżący nr 75/2022

‎”Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą ‎towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – wybór oferty ‎Budimex S.A.‎ Zarząd Budimeksu…
Zobacz raport

14 grudnia 2022 / 12:15

Raport bieżący nr 74/2022

Powołanie Członków Zarządu Budimex S.A.‎ Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała do ‎składu Zarządu Budimex S.A. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku…
Zobacz raport

8 grudnia 2022 / 16:28

Raport bieżący nr 73/2022

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – II Etap inwestycji – podpisanie umowy Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 08.12.2022 r. została zawarta umowa…
Zobacz raport

7 grudnia 2022 / 18:22

Raport bieżący nr 72/2022

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)” – odstąpienie od umowy Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w…
Zobacz raport

1 grudnia 2022 / 14:02

Raport bieżący nr 71 / 2022

Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w…
Zobacz raport

1 grudnia 2022 / 11:04

Raport bieżący nr 70 / 2022

Wykonanie budowy D1 Bratislava Triblavina („Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina”) – wejście w życie umowy W nawiązaniu do raportu nr 69/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, Zarząd Budimex…
Zobacz raport

28 listopada 2022 / 18:13

Raport bieżący nr 69 / 2022

Wykonanie budowy D1 Bratislava Triblavina („Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina”) – podpisanie umowy Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu  28 listopada 2022 r. Państwowa Spółka Autostradowa a.s. (Národná…
Zobacz raport

28 listopada 2022 / 15:10

Raport bieżący nr 68 / 2022

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km – podpisanie umowy Zarząd Budimeksu…
Zobacz raport

22 listopada 2022 / 16:58

Raport bieżący nr 67 / 2022

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 320.653 Mg” – podpisanie umowy przez konsorcjum spółek Grupy FBSerwis Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że…
Zobacz raport

9 listopada 2022 / 16:37

Raport bieżący nr 66 / 2022

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 320.653 Mg” – wybór ofert konsorcjum spółek Grupy FBSerwis Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął…
Zobacz raport

8 listopada 2022 / 15:34

Raport bieżący nr 65 / 2022

Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – podpisanie umowy Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08.11.2022…
Zobacz raport

8 listopada 2022 / 14:09

Raport bieżący nr 64 / 2022

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. Zarząd Budimex S.A. informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Mario Mostoles Nieto z funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. Jako przyczynę złożenia rezygnacji…
Zobacz raport

2 listopada 2022 / 12:33

Raport bieżący nr 63 / 2022

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta- wejście w życie umowy Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 61/2022 z dnia 18 października 2022 roku informuje, iż…
Zobacz raport

24 października 2022 / 10:38

Raport bieżący nr 62 / 2022

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – II Etap inwestycji – wybór oferty Budimex S.A. Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24 października 2022…
Zobacz raport

18 października 2022 / 17:50

Raport bieżący nr 61 / 2022

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta Zarząd Budimex S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 18 października 2022 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną…
Zobacz raport

Budimex