Przepływy pieniężne

Budimex

Dane finansowe 2023 2022 2021 2020 2019 Legenda
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1312 1428 766 888 575
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -132 -170 828 97 -186
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -525 -721 -988 -243 -316
Przepływy pieniężne razem 655 537 605 741 73

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)