Przepływy pieniężne

Budimex

Dane finansowe 2022 2021 2020 2019 2018 Legenda
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1428 766 888 575 -523
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -170 828 97 -186 311
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -721 -988 -243 -316 -481
Przepływy pieniężne razem 537 605 741 73 -694

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)