Przepływy pieniężne

Budimex

Dane finansowe 2021 2020 2019 2018 2017 Legenda
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 766 888 575 -523 196
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 828 97 -186 311 -356
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -988 -243 -316 -481 -400
Przepływy pieniężne razem 605 741 73 -694 -560

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)