Raport bieżący nr 1 / 2012

Raport bieżący nr 1 / 2012 - 2 stycznia 2012 / 00:00

Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych przez Budimex SA w 2011 roku

Zarząd Budimeksu SA przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Budimex SA do publicznej wiadomości w 2011 roku. Wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Budimeksu SA: www.budimex.pl. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Stawki 40.

Załącznik