Raport bieżący nr 10 / 2019

Raport bieżący nr 10 / 2019 - 28 lutego 2019 / 14:37

Zmiana animatora emitenta

Zarząd Budimeksu S.A. informuje o złożeniu przez Budimex S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. (KRS 304923) z dnia 12 czerwca 2013 r. o wykonywanie funkcji animatora emitenta i równocześnie o zawarciu w tej samej dacie umowy w tym samym zakresie z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 8723) – Santander Biuro Maklerskie. Dotychczasowa umowa rozwiązuje się z dniem 31 marca 2019 r. a z dniem 01 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie umowa zawarta z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Santander Biuro Maklerskie pod warunkiem nie zgłoszenia sprzeciwu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.