Raport bieżący nr 10 / 2021

Raport bieżący nr 10 / 2021 - 15 lutego 2021 / 14:15

Przedłużenie terminu wyłączności w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r. oraz raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r. informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu do dnia 26 lutego 2021 r. terminu wyłączności w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, o udzieleniu której informował w raporcie nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r.

Wydłużenie terminu wyłączności nastąpiło na wniosek grupy inwestorów uzasadniony koniecznością zapewnienia czasu niezbędnego do zapoznania się ze zaudytowanym sprawozdaniem finansowym Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. za 2020 rok.

Budimex zaznacza, że negocjacje są nadal prowadzone. W związku z tym decyzja Budimex o przedłużeniu wyłączności nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych, o których mowa w raporcie nr 42/2020.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej dotyczącej etapu procesu rozciągniętego w czasie ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex SA, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.