Raport bieżący nr 12 / 2011

Raport bieżący nr 12 / 2011 - 1 marca 2011 / 00:00

Zbycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 lutego 2011 r. wpłynęła do spółki informacja o zbyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

  1. 22 lutego 2011 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 11.490 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 95,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 097 295,00 złotych.
  2. 23 lutego 2011 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 1.915 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 94,80 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 181 542,00 złotych.
  3. 24 lutego 2011 roku podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 21.057 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 94,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 979 358,00 złotych.