Raport bieżący nr 15 / 2011

Raport bieżący nr 15 / 2011 - 10 marca 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 10 marca 2011 r. został powiadomiony przez Societe Generale SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 17/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
Aneks przedłuża termin obowiązywania umowy do 29 kwietnia 2011 r.
Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.